Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 kwietnia 2024
Imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
pochmurno
14°C
Powróć do: strona główna

Program Ciepłe Mieszkanie

Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie 5
Ilość zakończonych przedsięwzięć 0
Wartość wypłaconych dotacji 0

Gmina Zaniemyśl ogłasza, iż z dniem  7  lipca 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2013/U/400/1332/2022 z dnia 14 marca 2023 r. zawartej pomiędzy Gminą Zaniemyśl, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja, wsparciem mogą być objęte zadania dzielące się na:

  1. Działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy ( piec na węgiel, drewno lub pellet, piec kaflowy, koza, kominek), służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  2. Działania dodatkowe polegające na zakupie i montażu okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (również demontaż),  zakupie i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, wykonaniu dokumentacja projektowej dotyczącej wnioskowanego zakresu prac.

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe oraz posiadająca tytuł prawny, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Zaniemyśl.

Wysokość dofinansowania przyznawana będzie:

  1. Beneficjentom końcowym uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania -osobie fizycznej, której dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000zł — do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym;
  2. Beneficjentom końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym pod warunkiem, że:
    • beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 41 1 ust. 10g ustawy — Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
  3. Beneficjentom końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym pod warunkiem, że:
    • beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 41 1 ust. 10g ustawy — Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym; przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o dofinansowanie i rozliczenia dotacji dostępne są na stronie Gminy Zaniemyśl.

Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski w wersji papierowej składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl. Wnioski w wersji elektronicznej składa się za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dnia 07.07.2023 r. do 30.06.2025 r  lub do wyczerpania środków finansowych.

Informacje o Programie, o składaniu, rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Zaniemyśl.

Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe ogrzewającego lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.
Dotacja nie może zostać przyznana jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub/i spełniające wymagania ekoprojektu.
Dotacja nie może zostać przyznana jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
 

Szczegóły programu dostępne są na stronach:
https://www.wfosgw.poznan.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Dokumentacja programu znajduje się w poniższej tabeli.

logo programu Ciepłe Mieszkanie Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pliki do pobrania:

Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie
Format: pdf, 691.85 kB
Zarządzenie nr 788
Format: pdf, 476.14 kB
Ogłoszenie o naborze
Format: docx, 24.63 kB
Regulamin naboru wniosków
Format: docx, 19.38 kB
Wniosek o dofinansowanie
Format: docx, 171.93 kB
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Format: docx, 37.96 kB
Wzór umowy o dofinansowanie
Format: docx, 32.28 kB
Wniosek o płatność
Format: docx, 258.28 kB
Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność
Format: docx, 53.31 kB
Protokół odbioru prac
Format: docx, 74.14 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.