Logo Gminy Zaniemyśl
Powróć do: Przyroda

Biały gościniec

Biały Gościniec - to przepiękne miejsce dawnej przeprawy promowej przez Wartę, na granicy powiatów średzkiego i śremskiego.
Wzmianki o tym miejscu znajdziemy na mapach i zdjęciach sprzed 100 lat, co więcej podobno miejsce to istniało już w czasach zaboru pruskiego.
W latach swojej świetności funkcjonowała tutaj gospoda, w której po przeprawie podróżujący mogli odpocząć.
A dzisiaj? Dzisiaj gospodarzami Białego Gościńca są dzikie zwierzęta. Od 2000 roku tereny "Przy Białym Gościńcu" zostały uznane jako tereny chronione w formie użytku ekologicznego - a wszystko po to, aby zachować podmokłe siedliska przyrodnicze o dużych wartościach krajobrazowych i naukowo - dydaktycznych. Biały Gościniec to miejsce lęgowe ptactwa, spotkać tutaj można również bobry, a dostęp do wody jest naturalnym wodopojem i kąpieliskiem dla zwierzyny z pobliskich lasów. Widoki zachwycające - zapraszamy!!! W pobliżu znajdzie się gospodarstwo agroturystyczne, a w okresie letnim - zwiedzanie Białego Gościńca można połączyć z biwakowaniem (pola biwakowe w Grodzewie). Przy okazji warto się udać na Łęgi Mechlińskie.
(fot: zachód słońca nad Wartą, Biały Gościniec 6.11.2022)

zachód słońca nad Wartą, Biały Gościniec 6.11.2022

Pozostałości zabudowań

Pozostałości zabudowań

Pozostałości zabudowań