Logo Gminy Zaniemyśl

WFOŚiGW - Edukacja Ekologiczna 2023

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2023 roku na zadanie pod nazwą: "Upowszechnianie wiedzy i zachowań ekologicznych wśród mieszkańców gminy Zaniemyśl, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży."

Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów ekologicznych i prowadzi będzie do upowszechniania wiedzy i zachowań ekologicznych. Przedsięwzięcie kierowane jest do mieszkańców Gminy Zaniemyśl, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jednak przewiduje się, że w niektórych wydarzeniach (Festiwal Zero Waste) udział wezmą osoby dorosłe oraz mieszkające poza terytorium gminy.
Efekt ekologiczny projektowanych wydarzeń to:

 • wzmocnienie działań zmierzających do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego i zwiększenia różnorodności biologicznej.

Planowane cele i efekty ekologiczne to:

 • zwiększenie świadomości na temat konieczności i sposobów ochrony owadów zapylających poprzez warsztaty: "Uczmy się chronić owady", "Siejemy Łąki Kwietne", "Budowa hotelików dla owadów", Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu;
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat związany z zanieczyszczeniami wody poprzez warsztaty: "Ratuj Ryby" we współpracy z fundacją Ratuj ryby, poprzez udział uczestników w akcji: "Eko Edukacja" - warsztat i zwiedzanie Ujęcia Wody, Stacji Uzdatniania Wody i
  Oczyszczalni Ścieków Aquanet w Poznaniu;
 • zwiększenie świadomości uczestników na temat konieczności ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem poprzez udział w warsztatach: "Na ratunek ginącym gatunkom" w ZOO
  Poznań;
 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez propagowanie idei
  Zero Waste: warsztaty recyclingowe DIY "Ekologiczne torby" i "ArtZagroda", Festiwal Zero Waste.

Kwota dotacji 27 464,00 zł 
Całkowity koszt przedsięwzięcia 34 330,00

logo WFOŚiGW w Poznaniu