Logo Gminy Zaniemyśl
Powróć do: Projekty unijne

PROW 2014 - 2020 tworzenie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Jaszkowo

W dniu 02 kwietnia 2020 r. Gmina Zaniemyśl podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej o powierzenie Grantu nr LZW/PG/03/2020/I w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Jaszkowo - plac zabaw dla dzieci”.

 W skład wyposażenia placu zabaw wchodzą:
- zestaw zabawowy – FF10 -1 szt.
- huśtawka potrójna  - szt. 1;
- huśtawka wagowa pojedyncza – 1 szt;
- bujak na sprężynie - 1 szt;
- ławka z oparciem – 2 szt;
- kosz na śmieci - 1 szt;
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw - szt. 1;

Zgodnie z zawartą umową całkowita wartość grantu wynosi 17 000,00 zł co stanowi 63,25% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 26 875,50 zł brutto.
Celem operacji jest stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu aktywnego wypoczynku oraz poprawa infrastruktury  rekreacyjnej, poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Jaszkowo.  

logotyp PROW 2014-2020