Logo Gminy Zaniemyśl

Szmaragdowe Gody Państwa Barbary i Wacława Zięta

Państwo Barbara i Wacław Zięta z miejscowości Lubonieczek w dniu 5 kwietnia obchodzili 55 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Zaniemyśl Justyna Dąbrowska wraz z  Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Danutą Sobkowiak odwiedziły Jubilatów i wręczyły im kwiaty, upominek oraz złożyły życzenia. Państwo Zięta wychowali 2 dzieci syna i córkę i doczekali się 5 wnuków.  Jubilaci przyjęli gości kawą i ciastem, wspominając swoje wspólne życie. 

Jubilaci z wójt Gminy Zaniemyśl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności