Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
14°C

Najczęściej zadawane pytania

Czy zmieni się status gminy i będzie gminą miejską? 

Nie stanie się tak, gdyż wniosek o nadanie statusu miasta dotyczy miejscowości Zaniemyśl, nie dotyczy całej gminy. Pozostałe sołectwa nie zmieniają statusu wsi. Docelowo gmina będzie gminą miejsko-wiejską.

Czy wzrosną podatki od nieruchomości?

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy (z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów), są identyczne zarówno dla miast jak i dla wsi (będą takie same dla całej gminy). Nie ma, więc podstaw prawnych do ich zwiększenia po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską.

Co z podatkiem rolnym? 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy Zaniemyśl na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

Co z opłatami za wodę i śmieci, czy wzrosną?

Podobnie jak w wielu poprzednich przypadkach wysokości stawek tych opłat ustala Rada Gminy Zaniemyśl i zmiana statusu miejscowości nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.

Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych oraz opłata adiacencka?

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. W przypadku opłaty adiacenckiej to wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy Zaniemyśl w drodze uchwały. Stąd też, jeżeli Rada Gminy Zaniemyśl stawek nie zmieni, pozostaną one na takim samym poziomie.

Czy nastąpi automatyczne odrolnienie i odlesienie gruntów?

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenach miast niewymagana jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne. Jednakże, aby wyłączyć grunty z produkcji rolnej lub leśnej niezbędne jest złożenie wniosku do odpowiednich organów.

Czy dla mieszkańców miasta zostaną zlikwidowane dopłaty rolnicze?

Rolnik ma prawo otrzymać dopłaty niezależnie od tego, czy gospodarstwo jest na terenie miasta, czy wsi.

Czy zacznie obowiązywać zakaz hodowli zwierząt na terenie miejskim?

Nie ma takiego zakazu. Ewentualnie zakaz jest związany z uciążliwością hodowli dla mieszkańców, zarówno wsi, jak i miasta.

Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie?

Dodatek wiejski należy się nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców. Wynika to z ustawy – Karta nauczyciela. 

Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

Nie zmienią się zasady ustalania stypendiów jak również zasady ustalania subwencji. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania. Zasady ustalania subwencji oświatowej również nie ulegają zmianie. W obecnym stanie prawnym ustalana jest na podobnych zasadach na terenach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

Co z dostępem do środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej?

W przypadku uzyskania statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Zaniemyśl jako miasto, zachowa w tym przypadku również wszystkie prawa gminy wiejskiej, zwiększając wachlarz swoich możliwości w tym zakresie. Będziemy gminą miejsko-wiejską.

Czy zmieni się liczba radnych Rady Gminy?

Liczba radnych Rady Gminy zależy od liczby mieszkańców w gminie. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych.

Czy wynagrodzenie burmistrza będzie wyższe niż wynagrodzenie wójta?

Wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta, ustala rada gminy/miasta wg stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców.

Co z kadencją wójta?

Nie będzie przedterminowych wyborów. Organ wykonawczy gminy zmieni nazwę z Wójta Gminy Zaniemyśl na Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl i będzie pracował do końca kadencji.

Czy zostanie zwiększone zatrudnienie w urzędzie oraz lub nastąpi wzrost wynagrodzeń urzędników?

Zmiana statusu miejscowości nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Zaniemyśl.

Czy będzie potrzeba wymiany dowodów osobistych i innych dokumentów?

Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu osobistego i innych dokumentów.

Jak wysokie koszty zmiany poniesie administracja?

Będą to jedynie koszty zmiany szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy Zaniemyśl. Instytucje gminne (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, itp) nie muszą zmieniać swoich nazw.

Kto może brać udział w konsultacjach?

Udział w konsultacjach społecznych w sprawie nadania miejscowości Zaniemyśl statusu miasta mogą wziąć udział mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 rok życia, bez względu na posiadane obywatelstwo i prawa wyborcze. Ponadto dopuszcza się udział w konsultacjach osób zamieszkujących ale niezameldowanych na terenie gminy, pod warunkiem osobistego zgłoszenia chęci wzięcia udziału w konsultacjach.

Dlaczego nie przeprowadzono referendum dotyczącego nadania praw miejskich miejscowości Zaniemyśl?

Nie przeprowadzono referendum, ponieważ to konsultacje z mieszkańcami, a nie referendum stanowią obligatoryjny element procedury nadania miejscowości statusu miasta.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.