Logo Gminy Zaniemyśl

Zgłoszenia do programu " „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” w ramach wsparcia pszczelarstwa w Wielkopolsce

Informujemy o programie uruchomionym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 22.06.2024 r. 

Zaproszenie do składania zgłoszeń do programu

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności