Logo Gminy Zaniemyśl

Wójt Gminy Zaniemyśl ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych!

12 marca 2024 roku zarządzeniami Wójta Gminy Zaniemyśl ogłoszono konkursy na realizację zadań publicznych: 

1) EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Zarządzenie nr 798 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 marca 2024 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

2) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zarządzenie nr 800 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 marca 2024 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3) TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

Zarządzenie nr 799 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 marca 2024 roku 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Więcej szczegółów na  BIP UG ZANIEMYŚL

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności