Logo Gminy Zaniemyśl

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

Każdy rolnik posiadający grunty rolne na terenie Gminy Zaniemyśl, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT :

  • za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., a następnie w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć wniosek do wójta Gminy Zaniemyśl wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego;

  • za okres od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r., a następnie w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć wniosek do wójta Gminy Zaniemyśl wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 1,46 zł *110 * ilość ha użytków rolnych;
  • 1,46 zł * 4 * średnia roczna liczba świń;
  • 1,46 zł * 40 * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Dotacje będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności