Logo Gminy Zaniemyśl

W tym tygodniu złożony został wniosek o nadanie praw miejskich dla Zaniemyśla

Zgodnie z przepisami wniosek o nadanie praw miejskich złożono do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
Wniosek złożono po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w których większość mieszkańców Gminy Zaniemyśl opowiedziało się za nadaniem praw miejskich oraz po uchwaleniu przez Radę Gminy Uchwały LXIII/478/2024, w której opiniuje się pozytywnie dążenie do nadania miejscowości Zaniemyśl statusu miasta.

Odpowiedź na złożony wniosek poznamy zapewne pod koniec roku, a ewentualne nadanie praw nastąpi w dniu 1 stycznia 2025 r.Wniosek o nadanie praw miejskich

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności