Logo Gminy Zaniemyśl

Umowa na dofinansowanie utwardzenia dróg dojazdowych

W dniu 04.04.2024 r. została zawarta umowa nr 124/2024 między Województwem Wielkopolskim a Gminą Zaniemyśl w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 38 750,00 zł  na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami 15/5 i 15/6 obręb Śnieciska. Termin wykonania zadania do 18 listopada 2024r.

logotyp

Mapa z drogą planowaną do utwardzenia

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności