Logo Gminy Zaniemyśl

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że w okresie od dnia 9 października 2023 r. do dnia 29 października 2023 r. prowadzone są konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na rok 2024. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.
Zarządzenie w sprawie konsultacji programu.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności