Logo Gminy Zaniemyśl

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu pożarniczego FS Lublin Żuk A-15 nr rej. PZT 8653 stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl a będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnotkach

Wójt Gminy Zaniemyśl podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.12.2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego.
Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Zaniemyśl - Urząd Gminy Zaniemyśl ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl tel: 61 28557580, e-mail: sekretariat@zaniemysl.pl
Przedmiot przetargu:
Samochód specjalny pożarniczy FS Lublin Żuk A-15 o następujących danych technicznych: 

  • Rok produkcji: 1973
  • Nr rejestracyjny: PZT8653
  • Nr podwozia: 386055
  • Kolor nadwozia: czerwony
  • Typ i pojemność silnika: S-21 2120 cm3
  • Moc silnika: 38,2 kW/52KM przy 2200 obr/min
  • Rodzaj silnika: benzyna
  • Przebieg: 13973 km
  • Miejsc siedzących: 2+4
  • Dopuszczalna masa całkowita: 5200 kg 

Tryb przetargu: 
Przetarg ustny (licytacja). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Zaniemyśl nr: 79 9076 0008 2002 0070 0098 0007 (dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do przetargu).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Licytacja odbędzie się w dniu 11.12.2023 r. o godz. 11:00, w Urzędzie Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, pokój nr 112.

Więcej informacji na temat przetargu znajduje się na stronie BIP Zaniemyśl.
1. Ogłoszenie o przetargu;
2. Zarządzenie Wójta Gminy Zaniemyśl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności