Logo Gminy Zaniemyśl

Już za kilka dni PSZOK będzie dostępny dla Mieszkańców!

Powoli kończy się budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeziorach Małych. Pozostały jeszcze drobne prace porządkowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
W ostatnich dniach kwietnia punkt będzie gotowy! 

Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy Zaniemyśl będą mogli bezpłatnie oddawać takie odpady jak:
•    przeterminowane leki,
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•    zużyte opony,
•    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

PSZOK zastąpi organizowaną przez gminę zbiórkę odpadów gabarytowych, odpadów poremontowych oraz niebezpiecznych.  Będzie również przyjmował odpady, których zgromadzona ilość przekroczy określone w gminie limity (BIO).

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Budowa PSZOK

 

Budowa PSZOK

Budowa PSZOK

logotypy

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności