foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Informacje - Ochotnicza Straż Pożarna - Urząd Gminy w Zaniemyślu.

 

Pobierz PDF

Informacje

 

"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

WYBRANE WAŻNE DATY Z HISTORII JEDNOSTKI

8 listopad 1913r. - Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu. W tym dniu odbyło się zebranie organizacyjne, mówi o tym protokół pisany w języku niemieckim pismem gotyckim. Zaczyna się w/w wymieniony protokół następująco: " Celem założenia Ochotniczej Straży Pożarnej zeszli się niżej wymienieni panowie" , a dalej protokół mówi o podziale funkcji w zarządzie. Jest to posiedzenie organizacyjne zarządu i widnieją tam następujące nazwiska: Artur Gertig, Jan Gruszkiewicz, Jan Niedzwiecki, Franciszek Skrzypczak, Konrad Weber, Tomasz Tomczak, Stanisław Skiera, Stengert, Śmiałkowski, Muller, Preiss, Matschke, Graeser. Następne zebranie ochotniczej straży pożarnej odbyło się 14 listopada 1913r. Protokół zebrania wylicza obecnych na zebraniu oto ich nazwiska: Gertig, Gruszkiewicz, Feist, Stroiński, Andrzejewski, Smitkowski, Muller, Niedźwiecki, Skrzypczak, Frasunkiewicz, Tomczak, Snuszka, Walczak, Strobel, Matschke, Preiss, Graeser, Weber, Frąckowiak razem 19 członków.Wybuch pierwszej wojny światowej hamuje działalność straży jednak towarzystwo istnieje.


Dokument utworzenia osp


Pierwsze zdjęcie grupowe OSP

8 maj 1919r.- Zwyczajne zebranie OSP pierwsze w wolnej Polsce przy udziale 14 członków

25 maj 1919r.- Pierwsze walne zebraniem OSP w Zaniemyślu w wolnej Polsce na którym wybrano następujący zarząd: naczelnik - Gruszkiewicz, zastępca naczelnika - Skiera, sekretarz i skarbnik - Walczak, prowadzący sikawkę - Preiss, prowadzący oddział pierwszy - Krzyżaniak

23 kwiecień 1920r.- Uchwalono wstąpienie OSP Zaniemyśl do Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

23 wrzesień 1923r.- Obchody 10-lecia istnienia jednostki. Odbyły się ćwiczenia i przegląd sprzętu. W obchodach brały udział straże ze Środy Wielkopolskiej, Śremu, Bnina, Pobiedzisk.

3 sierpień 1930r.- Uroczyste przekazanie nowej strażnicy finansowana między innymi przez magistrat Zaniemyśla. Jednostka posiada dwie sikawki ssąco-tłoczące oraz dwa beczkowozy. Zaproszono straże ze Śremu, Nekli, Kostrzyna, Książa Wlkp. Na uroczystości odczytano sprawozdanie z 17-letniej działalności. Przez ten okres straż gasiła 23 pożary.


Stara strażnica

9 lipiec 1939r.- Jubileusz 25-lecia istnienia OSP Zaniemyśl

1 wrzesień 1939r.- Najazd hitlerowców na Polskę. Okupant organizuje straż pożarną przymusową, jednostka posiada samochód kryty i 2 motopompy. Druh Tomczak Tomasz przechowuje wszystkie dokumenty OSP w chlewiku na sianie.

24 styczeń 1945r.- Wyzwolenie Zaniemyśla

9 luty 1945r.- Pierwsze zebranie organizacyjne OSP w Zaniemyślu po odzyskaniu niepodległości.


Skład pierwszego powojennego zarządu OSP

13 czerwiec 1945r.- Pierwsze walne zebranie OSP po wyzwoleniu, wybrano zarząd: prezes - Musiałkiewicz Feliks, naczelnik - Łukaszyk Władysław, skarbnik - Dams Stanisław, z-ca naczelnika - Owczarzak Józef, sekretarz - Kurnatowski Czesław, gospodarz - Tomczak Tomasz oraz ławnicy Kujawa Jan i Chmiel Tadeusz.

8 wrzesień 1946r.- Wręczenie sztandaru jednostce OSP Zaniemyśl ( na rynku w Zaniemyślu ). Straż dysponuje samochodem półciężarowym "DOG" z przyczepką oraz dwoma motopompami MET2 i DKW.

14 wrzesień 1952r.- Jednostka otrzymuje samochód gaśniczy Star 20 bez zbiornika na wodę.

1962r.- Zamontowanie syreny alarmowej na budynku poczty w Zaniemyślu.

1972r.- Jednostka otrzymuje wóz bojowy Star 25 ze zbiornikiem wodnym.

27 maj 1973r.- Jubileusz 60-lecia istnienia jednostki na którym zostaje wręczony nowy sztandar. W tym roku następują zmiany organizacyjne w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Powołano Zarząd Gminny OSP prezesem zostaje Henryk Plebański a komendantem gminnym druh Leon Ratajczak którą pełni tę funkcje do dnia dzisiejszego.

 - 60_lecie_osp.jpg
60-lecie OSP

1978r.- Z incjatywy Urzędu Gminy w Zaniemyślu oraz działaczy pożarnictwa zostaje powołany Społeczny Gminny Komitet Budowy Strażnicy w Zaniemyślu.

12 maj 1985r.- Uroczyste oddanie do użytku nowej strażnicy (obecna siedziba jednostki)


Poświęcenie nowej strażnicy

12 wrzesień 1985r.- Jednostka otrzymuje nowy samochód bojowy Star 244 typ GBM (jest na wyposażeniu do dnia dzisiejszego)


Samochód STAR

5 wrzesień 1993r.- Jubileusz 80-lecia istnienia OSP w Zaniemyślu. W tym dniu nastąpiło odznaczenie sztandaru jednostki Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

9 sierpień 1995r.- OSP Zaniemyśl zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

1996r.- Członkowie OSP Zaniemyśl Stefan Wojszczyk i Leon Ratajczak zostają odznaczeni najwyższym odznaczeniem Złotym Medalem Związku.

14 listopad 1996r.- W remizie zostaje zainstalowany system selektywnego wywołania, strażacy zostają wyposażeni w pagery które umożliwiają szybkie powiadomienie ratowników o zaistniałym zagrożeniu.

10 lipiec 1998r.- Jednostce przekazano motopompe "KOHLER", która została zakupiona przez Urząd Gminy w Zaniemyślu.

12 październik 2000r.- Jednostka otrzymuje sprzęt ratownictwa drogowego hydrauliczne rozpierako-nożyce. Sprzęt został zfinansowany przez Urząd Gminy w Zaniemuślu oraz dotacje z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.


Rozpieraki i agregat

8 październik 2002r.- Dzięki hojności sponsorów zakupiono motopompe pływającą typu "NIAGARA", oraz z funduszy przekazanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu piłe do cięcia drzewa STHIL 029.


Sprzęt-pompa pływająca

14 październik 2002r.- W tym dniu strażacy udają się do Kielc po nowy samochód bojowy Star-Man typ GBA.


Nowy samochód

11 listopad 2002r.- Uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego wozu bojowego.

5 lipiec 2003r.- Jubileusz 90-lecia istnienia OSP w Zaniemyślu. Oficjalne uroczystości zakonczył Festyn Strażacki w amfiteatrze. Druh Stefan Wojszczyk zostaje odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.90-lecie

90-lecie tort wykonany przez piekarnie M.Łobza

30 lipiec 2004r.- Strażacy OSP Zaniemyśl biorą udział w gaszeniu dużego pożaru w miejscowości Zwola koło Zaniemyśla. Pożar objoł 16 ha. powierzchni zboża na pniu, słomy w balotach, ścierniska oraz lasu. W działaniach utrudniony przez wiatr brały udział jednostki z OSP Zaniemyśl (2 wozy gaśnicze), PSP Środa Wlkp.(3 wozy gaśnicze), OSP Kórnik (2 wozy gaśnicze), OSP Czmoń (1 wóz gaśniczy) oraz OSP Sulęcinek (1 wóz gaśniczy).

7 kwiecień 2005r.- W tym szczególnym dniu w amfiteatrze odbywa się Msza Św. za zmarłego papieża Jana Pawła II. Strażacy ochotnicy aby oddać hołd wystawiają poczet sztandarowy oraz pododdział.Msza za papieża Jana Pawła II

3 maj 2005r.- Gminne obchody Dnia Strażaka w Śnieciskach.

 - d_dzien_strazaka_snieciska.jpg - dzien_strazaka_snieciska_1.jpg
 - dzien_strazaka_snieciska_2.jpg - d_dzien_strazaka_snieciska_3.jpg

Dzień Strażaka w Śnieciskach

12 czerwiec 2005r.- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Druh Leon Ratajczak zostaje odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

17 lipiec 2005r.- Pożar 8 ha. trawy w Józefowie, w akcji brały jednostki: OSP Zaniemyśl (2 wozy gaśnicze),OSP Kępa (1 wóz gaśniczy), OSP Sulęcinek (1 wóz gaśniczy), OSP Brodowo (1 wóz gaśniczy), OSP Krzykosy (1 wóz gaśniczy) oraz Państwowa Straż Pożarna w Środzie Wlkp. (1 wóz gaśniczy).

11 wrzesień 2005r.- Urząd Gminy organizuje wyjazd na Powiatowe Zawody Strażackie do Orchowa oraz do Lichenia. Udział w nim biorą strażacy z OSP Zaniemyśl oraz ich rodziny.

22 wrzesień 2005r.- Uroczyste przekazanie sprzętu w Witkowie. Prezes i naczelnik OSP Zaniemyśl wraz z wójtem gminy panem Krzysztofem Urbasem odbierają przekazany nieodpłatnie naszej jednostce sprzęt ratownictwa medycznego, W skład sprzętu wchodzi: Torba medyczna zestaw PSP R1, nosze ratownicze typu deska, zestaw szyn usztywniających oraz piłę do stali-betonu STHIL TS-400.Dokument przekazania sprzętu


Przekazanie sprzętu

Przekazanie sprzętu

Deska i torba medyczna

Piła do stali-betonu i pilarka łańcuchowa

październik-grudzień 2005r.- Jednostka OSP Zaniemyśl wzbogaca się o kolejny sprzęt ratowniczo-gaśniczy między innymi: radiotelefon przenośny, ubrania koszarowe, rozpierak cylindryczny, aparaty powietrzne, sygnalizator bezruchu, bojowe pasy, linki ratownicze, ubranie do pracy w wodzie, kurtyna wodna, system alarmowania na komórki strażaków.


Skład zarządu w latach 2001 - 2005
prezes -Krzysztof Kirschke
naczelnik - Michał Kirschke
sekretarz - Jacek Mucha
skarbnik - Jan Górka
gospodarz - Andrzej Draszkiewicz

Komisja rewizyjna:
przewodniczący - Rafał Kicki
członek - Tomasz Szymanowski
członek - Grzegorz Kruk

4 luty 2006r.- Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym przedstawiono sprawozdania: z działalności, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej, które zostały przyjęte. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i przeprowadzono wybory. Obecny skład Zarządu Jednostki OSP Zaniemyśl przedstawia się następująco:
prezes - Michał Kirschke
naczelnik - Rafał Kicki
z-ca naczelnika - Robert Bończak
sekretarz - Adam Włodarczak
skarbnik - Jacek Mucha
gospodarz - Piotr Maciejewski
członek - Hubert Kołacki
członek - Zbigniew Koperski

Komisja rewizyjna w składzie:
przewodniczący - Janusz Bogdański
sekretarz - Grzegorz Typański
członek - Jan Górka
członek - Jerzy Szymkowiak

Dokonano też wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Na spotkaniu zaszczytu dostąpili dwaj druhowie Zbigniew Kujawa oraz Zdzisław Marczak, którzy otrzymali listy z podziękowaniem od kolegów strażaków, listy gratulacyjne i statuetki strażaka wręczył wójt Krzysztof Urbas. Druhowie otrzymali równierz pamiątkowe zegary i książke o historycznych polskich samochodach OSP Obaj strażacy zakończyli służbę ratowniczą. Uchwałą Zarządu Gminnego OSP zasłużeni strażacy otrzymali odznaki za wysługę 45 lat służby.

 

18.07.2006r. - Wymiana trzech bram garażowych. Instalacją bram garażowych zajęła się firma „MONTBRAM” Radosław Melewski z Wrześni. Koszty zakupu oraz montażu pokrył Urząd Gminy w Zaniemyślu.

12.09.2006r. - W tym dniu została wymieniona czwarta brama z tyłu garażu

 - ospbramy2.jpg

13 styczeń 2007r. - Na zebraniu walnym nastąpiła zmiana w składzie zarządu OSP Zaniemyśl. W miejsce ustępującego naczelnika Rafała Kickiego na funkcje naczelnika wybrany zostaje dh. Wojciech Szymanowski, pozostały skład zarządu jest bez zmian.

 

5 maj 2007r. - Tegoroczne Obchody Św. Floriana - patrona strażaków odbyły się w Kępie Wielkiej w dniu 5 maja. Najpierw druhowie Strażacy, oraz członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców i Dziewcząt wraz z Pocztem Sztandarowym razem z przedstawicielami władz gminy Zaniemyśl i orkiestrą dętą z Książa Wlkp. na czele. udali się przed remizę OSP Kępa Wielka, aby podczas Mszy Świętej o godz. 15 dziękować Bogu i swojemu patronowi za opiekę podczas przeprowadzonych akcji. Nabożeństwo celebrował i okolicznościową homilię wygłosił ksiądz proboszcz Włodzimierz Jackiewicz.Po oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na wręczanie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom a otrzymali je:

 - dzienstrazaka15.jpg

 

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Druh Kałużny Przemysław z OSP Kępa.

Srebny Medal za zasługi dla Pożarnictwa

Druh Franciszek Begier z OSP Zaniemyśl

Druh Michał Joachimiak z OSP Kępa

Druh Wiesław Klupczyński z Osp Kępa

Druh Józef Cukrowski z OSP Czarnotki

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Druh Piotr Giernacki z OSP Czarnotki

Druhna Władysława Kałużna z OSP Kępa

Pan Jerzy Skarbecki

Odznaką Wzorowy Strażak zostali odznaczeni:

Druhna Monika Włodarczak z OSP Czarnotki

Druhna Sylwia Nowak z OSP Czarnotki

Druh Leszek Baumgart z OSP Kępa

Druh Waldemar Bojański z OSP Kępa

Druh Sławomir Jankowiak z OSP Kępa

Druh Maciej Joachimiak z OSP Kępa

Druh Zdzisław Cierniak z OSP Czarnotki

Druh Janusz Pawlak z OSP Czarnotki

 - ospdzienstrazakaa.jpg

 

2 MAJ 2008r.- W dniu 2 maja Gminne Obchody Dnia Strażaka w Zaniemyślu były szczególne obchodzone, ponieważ w tym roku przypada jubileusz 95-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu.Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił ksiądz proboszcz Włodzimierz Jackiewicz, który w swojej homilii nawiązał służbę strażacką do patrona św. Floriana.

 - osp95lat1.jpg

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie przez wójta Krzysztofa Urbasa sprzętu zakupionego przez Urząd Gminy w Zaniemyślu na rzecz naszej jednostki, a jest to 6 szt. ubrania NOMEX oraz jeden aparat nadciśnieniowy "FENZY". Miłą niespodzianką był również dar od prezesa Stowarzyszenia "Droga i Bezpieczeństwo" pana Ryszarda Fonżychowskiego, a jest to sprzęt medyczny w postaci deski ortopedycznej laerdal Spinal System Solution z uniwersalnym unieruchomieniem głowy, kpl. pasów zabezpieczających wraz z podkładką PAEDI -PAD dla dzieci oraz kołnierze ortopedyczne z regulowanym kołnierzem dla dorosłych Stifneck Selekt.

 - osp95lat20.jpg

 - osp95lat17.jpg

Następnym punktem programu uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali.

Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

 • p. Stefan Kleczewski

 • p. Wiesław Grobelny

 • p. Dariusz Tomaszewski

 • p. Daniel Pachura

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

 • dh. Alina Frąckowiak

 • p. Krzysztof Urbas

 • p. Michał Łobza

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:

 • dh. Mariusz Owoc

Drugim Złotym Medalem za szczególne osiągnięcia i duży wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali:

 • dh. Henryk Głowacki

 • dh. Zdzisław Marczak

Złotym Znakiem Związku za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Zaniemyśl odznaczony został:

 • dh. Zbigniew Kujawa

Kolejny miły akcent obchodów Dnia Strażaka okazał się dla jednostki OSP Kępa Wielka, otrzymała bowiem ona nowy sprzęt w postaci samochodu strażackiego, którego kupno za sponsorował p. Daniel Pachura.

 - osp95lat27.jpg

 

4 maj 2008r. - Nominacja na Wielkopolską Ochotniczą Straż Pożarną Roku 2007. W dniu 4 maja delegacja strażacka z OSP Zaniemyśl uczestniczyła w Wielkopolskich Obchodach Dnia Strażaka 2008, które odbyły się w Szreniawie k/Poznania na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Tam też został roztrzygnięty konkurs na Wielkopolską Ochotniczą Straż Pożarną Roku 2007 na której to Ochotnicza Straż Pożarna w Zaniemyślu otrzymała nominację na ten tytuł.

 - ospszreniawa4.jpg

 - ospszreniawa5.jpg

13 sierpień 2008r. - Zakończyła się kolejna inwestycja w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej finansowana przez Urząd Gminy w Zaniemyślu. Wykonane zostały schody ewakuacyjne z sali na pietrze. Wykonawcą tej inwestycji była firma budowlana pana Józefa Kopterskiego z Zaniemyśla.

 20 luty 2009r. - Ochotnicza Straż Pożarna w Zaniemyślu wzbogaciła się o nową torbę ratownictwa medycznego typu OSP R1. Torbę, której wartość wynosi ponad 1 500 zł, zaniemyscy strażacy otrzymali z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oficjalne przekazanie torby medycznej druhom z OSP Zaniemyśl odbyło się 20 lutego w siedzibie KRUS-u w oddziale regionalnym w Poznaniu, gdzie z rąk dyrektora tej placówki pani mgr. Marii Wróblewskiej torbę odebrał w imieniu wszystkich strażaków Prezes Zarządu OSP Zaniemyśl dh Michał Kirschke.

W dniu 2 maja 2009r. odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Poznaniu w trakcie których zostały ogłoszone wyniki na tytuł WIELKOPOLSKI STRAŻAK ROKU 2008. Z spośród dwudziestu strażaków z województwa wielkopolskiego nominowanych do honorowego tytułu znalazł się nasz druh Henryk Głowacki, który reprezentował powiat średzki.

 - osppozn11.jpg

 - niminacja.jpg

 W dniu 5 lipca 2009r. - przy leśniczówce w Łęknie pod „Wigwamem” odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania łodzi ratowniczej zakupionej ze środków przekazanych od sponsorów oraz samochodu operacyjnego „Polonez” przekazanego od Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Środzie Wlkp. Zakup łodzi ratowniczej jest kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu naszej jednostki, dzięki pomocy finansowej ze strony sponsorów, a także Urzędu Gminy w Zaniemyślu zakupiono łódź ratowniczą wraz z silnikiem i wyposażeniem. 

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie medali dla osób które są przychylne dla naszej jednostki.

Odznaką Honorową „WIECZNIE CZUWAJĄCY” odznaczony został:  dh. Stefan Wojszczyk

Wręczenia odznaczenia dokonali: dh. Jan Zalesiński członek Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz dh. Jerzy Bartkowiak Prezes Zarządu Powiatowego w Środzie Wlkp.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został:   dh. Dariusz Sieradzki

Wręczenia odznaczenia dokonali: Marian Przewoźniak Komendant Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. oraz dh. Jan Zalesiński członek Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczona została: p. Małgorzata Fertała

Wręczenia odznaczenia dokonali: Marian Przewoźniak Komendant Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. oraz dh. Marek Głowiński Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Zaniemyślu.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: p. Bronisława Łobza oraz p. Sławomir Krzewiak

Wręczenia odznaczenia dokonali:dh. Jerzy Bartkowiak Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Środzie Wlkp. oraz p. Krzysztof Urbas Wójt Gminy Zaniemyśl

 - osplodz16.jpg

Stan organizacyjny jednostki OSP Zaniemyśl

 • 39 - członków czynnych
 • 3 - członków honorowych
 • 9 - członków wspierających
 • 12 - członków młodzieżowej drużyny

Strażacy dziś

Strażnica z lotu ptaka

UG Zaniemyśl
Urząd Gminy w Zaniemyślu, Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612857580, fax: +48.612857474, email: admin@zaniemysl.pl, http://www.zaniemysl.pl
NIP: 786-10-49-224, Regon: 000546302
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x