foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Informacje ogólne - Gminny Ośrodek Kultury - Urząd Gminy w Zaniemyślu.

 

Pobierz PDF

Informacje ogólne

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Sienkiewicza 3
63-020 Zaniemyśl
tel.  61  28 57 150
kom: 606 408 704

e-mail: gokir@zaniemysl.pl

      Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu został powołany Uchwałą NR XVI/48/76 przez Gminną Radę Narodową 25.10.1976r. W dniu 15.04.1978r przekształcony Zarządzeniem Naczelnika Gminy NR 2/82 w Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Uchwałą Nr XXVI/204/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19.10.2009r. utworzona została samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu. Od 1 stycznia zgodnie z Uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Zaniemyśl  z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniła się Nazwa i Statut jednostki  na Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu.

 Dotychczas trzykrotnie zmieniał swoją siedzibę. Przez 38 lat swojego istnienia miał trzech dyrektorów. Od 2014 roku Dyrektorem jest Anna Nowak.

Statut: Rozdział II, §4, pkt. 3

3. Do zadań Ośrodka należy:

      1) inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej,

      2) realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami,

          przedszkolami, gminną Biblioteką Publiczną i organizacjami działającymi w obrębie Gminy,

   3) organizowanie działalności społeczno – kulturalnej  dla mieszkańców Gminy we współdziałaniu                                            

          z  przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami,

      4) ścisłe współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w zakresie czynnego uczestnictwa

          mieszkańców gminy w życiu kulturalnym,

      5) organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup ludności poprzez

           udostępnianie widowisk estradowych, wystaw i innych,

      6) organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych,

      7) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,

     8) pomoc organizacyjna i merytoryczna dla placówek kultury na terenie Gminy,

     9) popieranie i pomoc dla inicjatyw społeczno – kulturalnych.

           4. Zadania Ośrodka w zakresie działalności kulturalnej, polegają w szczególności na:

     1) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, zabaw, dyskotek,

     2) prowadzeniu imprez artystycznych, festynów, dożynek, w tym o zasięgu gminnym i ponad gminnym,

     3) prowadzeniu zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

     4) prowadzeniu i organizowaniu działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

     5) edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę,

     6) gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury,

     7) sprawowaniu mecenatu nad działalnością artystyczną,

     8) promocji kultury Gminy i lokalnych twórców kultury.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu dysponuje bazą wypoczynkową i obiektami publicznymi.

 • Budynek - siedziba GOK w Zaniemyślu, ul. Sienkiewicza 3, ze sceną i nagłośnioną salą widowiskową do 300 miejsc siedzących. 
 •  Izba Pamięci - ul. Średzka 14, przy OSP Zaniemyśl. Bogaty zbiór pamiątek wybitnych postaci m.in. hrabiego Edwarda Raczyńskiego, oraz bohaterów Powstania Wielkopolskiego i II Wojny Światowej. Dokumentacja i fotografie architektury Zaniemyśla i okolic, przedstawicieli władz gminnych. Zbiory obejmują również czasy współczesne.
 • Amfiteatr - Zaniemyśl, ul. Plażowa ze sceną i podziemnym zapleczem(szatnie, wc, korytarz), przedscenium z ławkami dla 400 osób

 

Ustala się następujące ceny za usługi wykonywane przez Gminny Ośrodek Kultury:

 

Za usługi wykonywane przez Gminny Ośrodek Kultury  w Zaniemyślu obowiązują następujące ceny:

- brutto – pkt. 1 

- netto  – pkt. 2

1 pkt.

Wynajem pomieszczeń i wypożyczalnia w obiektach GOK za każdą rozpoczętą 1 godzinę:

- Sali widowiskowej:

Z nagłośnieniem estradowym                                                             60 zł

Z nagłośnieniem konferencyjnym                                                        50 zł

Bez nagłośnienia                                                                                40 zł

- Amfiteatru:        

Wynajem z obsługą na 1 godzinę:

Nagłośnienia estradowego  - 300W                                                       60 zł

                                      - 1200W                                                     120 zł

Oświetlenia estradowego   -  8x 56PAR                                                 50 zł

 

 Udostępnienie miejsca na placu Amfiteatru

( proporcjonalnie do określonej powierzchni )

Z wyłączeniem handlu /dziennie/                                                          350 zł           

Udostępnienie miejsca na stragany handlowe na placu amfiteatru - za stoisko /3x3 m/:

( proporcjonalnie dookreślonej powierzchni )

Zaniemyskie Bitwy Morskie                                                                   450 zł

Dożynki i Święto Chleba                                                                       250 zł

Dni gminnych imprez kulturalno-rekreacyjnych                                          60  zł

Dni pozostałe                                                                                       50  zł

Wypożyczenie na 1 dobę:

stołów za 1 szt                                                                                      10  zł

krzeseł za 1 szt                                                                                        5 zł

namiotu o wymiarach 5m x 8m za 1szt                                                     150 zł        

                                                                               

2 pkt.

Usługi transportowe:

za 1 godz. pracy kierowcy                                                                             23,02 zł                        

plus opłata za 1 kilometr                                                                                 0,78 zł

 

 Wstęp na imprezy organizowane przez GOK według przyjętej kalkulacji dla określonej imprezy.

 

               Regulamin

 

 Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu

I Założenia ogólne

  1. Gminny Ośrodek Kultury  w Zaniemyślu (GOK)jest  

        ośrodkiem krzewienia kultury,  miejscem współpracy organizacji  

        społeczno – politycznych i stowarzyszeń oraz placówką    

        poradnictwa w zakresie pracy kulturalno – wychowawczej.

    2. Działalność kulturalno powinna być prowadzona

        w zespołach zainteresowań (np. muzycznych, plastycznych,    

        teatralnych, fotograficznych, itp.)

  3. Działalność  kulturalno organizowana jest dla ogółu mieszkańców gminy.

 1. Uprawnienia i obowiązki dla uczestników zajęć – imprez ustala Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do publikacji zdjęć i filmów
 3. prezentujących zajęcia, spotkania, wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Uczestnicząc w takich wydarzeniach, zgadzasz się jednocześnie na publikację swojego wizerunku na oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych typu Facebook.
II Uprawnienia

  Każdy mieszkaniec gminy może:

 1. Osobiście uczestniczyć aktywnie w życiu GOK.
 2. Za pośrednictwem dyrektora wnosić swoje wnioski do pracy kulturalno – wychowawczej GOK.
 3. Uczestniczyć w imprezach artystycznych za okazaniem biletu lub zaproszenia.
 4. W przypadku imprez bezpłatnych wstęp wolny.
 5. Korzystać ze sprzętu i wyposażenia GOK po uprzednim wyrażeniu zgody przez dyrektora.
 6. Wynajmować  odpłatnie  obiekty  i  sprzęt  na  przyjętych zasadach po uprzednim złożeniu podania i wyrażeniu zgody przez dyrektora.                     

 III Obowiązki

 

 1. Należy bezwzględnie podporządkować się pracownikom GOK.
 2. W  obiektach  i  pomieszczeniach GOK obowiązuje kulturalne zachowanie.
 3. W sali widowiskowej obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 4. Osoby przychodzące na salę widowiskową proszone są o zachowanie czystości.
 5. Obowiązuje poszanowanie mienia. 
 6. Osoby,  które  nie podporządkują się zarządzeniom regulaminu,  zmuszone  będą do opuszczenia  obiektu,  a ponadto pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

 IV Postanowienia końcowe

GOK  ma  prawo  rezerwowania obiektów i  pomieszczeń  placówek dla celów: zebrań, posiedzeń organizacji społecznych z terenu gminy  oraz  imprez  estradowych  organizowanych  przez zawodowe placówki artystyczne.

 

 

 

 

 

 

Zaniemyśl dn. 01.01.2017 r.

 

GOK
Urząd Gminy w Zaniemyślu, Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612857580, fax: +48.612857474, email: admin@zaniemysl.pl, http://www.zaniemysl.pl
NIP: 786-10-49-224, Regon: 000546302
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x