foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wójt Gminy Zaniemyśl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zaniemyśl - Aktualności - Urząd Gminy w Zaniemyślu.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-03-25

Wójt Gminy Zaniemyśl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zaniemyśl

 O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490)

Wójt Gminy Zaniemyśl ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl.

 

Lp.

Nr ew.

działki

Pow.

w ha

Nr Kw

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości wartość (zł)

netto

Wadium

(zł)

1

787/3

787/4

 

 

 

0,3009

0,5418

0,8427

PO1D/0004064/6

PO1D/0004064/6

 

Zaniemyśl

923.000,00zł.

(sprzedaż działki ozn. Nr ew 787/4

o cenie wywoławczej 645.000zł.,

zwolniona jest

z podatku VAT, natomiast do ceny sprzedaży działki ozn. Nr ew. 787/3 uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT, cena wywoławcza działki wynosi 278.000,00zł).

50.000,00zł.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest częściowo zabudowana, na działce oznaczonej nr ew. 787/4 znajduje się segmentowy budynek letniskowy i budynek socjalny, działka ozn. nr ew. 787/3 jest niezabudowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. znajduje się w terenach zabudowy letniskowej.

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej, posiada dostęp do sieci gazowej. Położona jest w pobliżu jeziora Raczyńskiego, przy utwardzonej ścieżce pieszo jezdnej.

Forma przetargu:

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy Zaniemyśl przy ul. Średzkiej 9, pok. 211.

Poprzedni przetarg, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu 10.11.2016r.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wyżej określonej wysokości, na konto Gminy Zaniemyśl w B.S. Kórnik O/Zaniemyśl Nr 79 9076 0008 2002 0070 0098 0007, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2017r.

Uwaga: przez wniesienie wadium w terminie rozumie się uznanie w dniu 04 maja 2017r. na rachunku bankowym Gminy Zaniemyśl wymaganej kwoty.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

1. podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu,

2. małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym oświadczeniem o wyrażeniu zgody, na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka,

3. pełnomocników osób fizycznych, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin zapłaty:

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi również koszty aktu notarialnego.

 Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

 Informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zaniemyśl ul. Średzka 9, pokój 215, tel. 61 2857580 w 26.

Istnieje możliwość oględzin nieruchomości w terenie, po uprzednim uzgodnieniu z w/w Referatem, w dniach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8oo do 14oo.

 

WÓJT

inż. Krzysztof Urbas   

Zaniemyśl, dnia 01 marca 2017r.

- przeta_787_3.jpg

Administrator
 
Urząd Gminy w Zaniemyślu, Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612857580, fax: +48.612857474, email: admin@zaniemysl.pl, http://www.zaniemysl.pl
NIP: 786-10-49-224, Regon: 000546302
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x